686 40 58 36

clients@mascotesapunt.com

Avís Legal
OBJECTE
El present Avís Legal regula l’ús i utilització del lloc web – www.mascotesapunt.com, del
que és titular ISIS DENEY GASSER (d’ara endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).
La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB li atribueix la condició
d’USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i
cadascuna de les condicions publicades en aquest Avís Legal, advertint que aquestes
condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part del PROPIETARI DE
LA WEB, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació
possible.
Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús
de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.
L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la
bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà enfront del
PROPIETARI DE LA WEB o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que
poguessin causar-se com a conseqüència de l’ incompliment d'aquesta obligació.
Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent EL
PROPIETARI DE LA WEB denegar o retirar l’accés i el seu ús a qualsevol moment.
IDENTIFICACIÓ
EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de
Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:
• La seva denominació social és: ISIS DENEY GASSER
• El seu NIF és: 41551304X
• El seu domicili social està en: CARRER DE L’ESGLÉSIA, 5 -17740 VILAFANT
(GIRONA)
COMUNICACIONS
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte
que detallem a continuació:
• Telèfon: 972281321
• Email: info@mascotesapunt.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB
es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà
dels detallats anteriorment.
CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ
El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, EL PROPIETARI
DE LA WEB pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts al seu web al previ
emplenament del corresponent formulari.
L’usuari garanteix l’autenticitat;i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al

PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o
inexactes que realitzi.
L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del
PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los per, entre d’altres:
a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius,
d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar,
espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o
sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com
obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum
massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta
els seus servei.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides
dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si escau, extreure
informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la
confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.
e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de, o qualsevol altra forma de
comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb
l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i
comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que hi
hagi la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones,
tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la
propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre’s
cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament
necessari per al correcte ús de la web.
En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i
efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no
siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin
objecte de cap mena d’explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que
apareixen en el lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui
entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre aquests.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre
acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden
prohibits.
L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL
PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni
l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o
serveis.
El PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als
materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la
base dels mateixos.
EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA
UTILITZACIÓ
El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament
informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva
exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu
específic.
El PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol
responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o
actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels
continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit
a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions
en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís
legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera
exemplificatiu, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de
tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en
matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la
informació que es trobi fos d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre
webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la
d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts
que ofereix aquest lloc web.
El PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o
accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos,
per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. El PROPIETARI DE LA
WEB no es responsabilitza de l’establiment de hipervíncles per part de tercers.
PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER
IL·LÍCIT
En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies
que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de
qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà
d’enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament i
especificant les suposades infraccions.
PUBLICACIONS
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat
legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats
formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic
instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en
aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.
LEGISLACIÓ APLICABLE
Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent. La llengua utilitzada
serà el Castellà.