686 40 58 36

clients@mascotesapunt.com

Responent a la creixent inquietud davant l’expansió del COVID-19 us he preparat un seguit de preguntes i respostes, amb la voluntat d’ajudar a solucionar els principals dubtes dels propietaris d’animals de companyia al voltant d’aquesta qüestió.

Els animals domèstics poden desenvolupar la malaltia COVID-19 causada pel coronavirus SARS-CoV-2?

Amb les dades científiques de què es disposa actualment, no hi ha cap evidència que els animals domèstics puguin desenvolupar la malaltia, ni tant sols que es puguin infectar amb el virus. Els gossos i els gats poden patir malalties produïdes per altres tipus de coronavirus, i aquests no afecten l’ésser humà.

A més, el coronavirus felí així com el que afecta als gossos són genèticament diferents al coronavirus (SARS-CoV-2) causant de la COVID-19. De fet, els primers pertanyen al grup dels alfa-coronavirus mentre que aquest últim és un beta-coronavirus, de manera que es tracta de virus completament diferents a nivell genètic.

No hi ha evidència que el coronavirus causant de la COVID-19 pugui infectar als animals de companyia i tampoc que aquests la puguin transmetre a persones ni altres animals. En tot cas, els animals poden funcionar com a portadors passius de partícules virals (a la seva pell, al nas etc.), és a dir, com el que es coneix com a fomites. Aquesta última situació es podria donar en cas de que una mascota estigui exposada al virus per persones que pateixin la COVID-19 i estiguin excretant el virus.

Quines són les mesures d’higiene bàsiques quan tenim uns mascota a casa, per evitar qualsevol malaltia?

· Rentar-se les mans amb aigua i sabó després de tocar els animals.

· Evitar tocar-se la boca, els ulls i el nas després de tocar els animals.

· Evitar el contacte amb animals malalts.

Si una persona està infectada amb el coronavirus, pot mantenir a casa la seva mascota?

Sí, pot fer-ho. Però cal que mantingui una sèrie de mesures:

· Mantenir distància amb l’animal i utilitzar mascareta.

· És totalment contraindicat posar una mascareta a l’animal.

· Si l’animal ha d’anar al veterinari, ha d’anar-hi acompanyat d’una altra persona i cal avisar prèviament el veterinari perquè prengui les mesures corresponents.

· Si a causa dels efectes de la malaltia la persona afectada per la COVID-19 no es pot ocupar directament de la seva mascota, la persona o persones que se’n facin càrrec han de procurar no utilitzar els mateixos estris que hagin pogut estar en contacte amb la persona infectada, com els plats de menjar i beure del gos, corretges i collars i, en general, evitar l’ús de materials que hagin estat en contacte directe amb el malalt.

Aquí us deixo alguns enllaços d’interés, però per a qualsevol dubte consulteu amb el vostre veterinari.

https://beteve.cat/societat/coronavirus_gossos-gats-contagi

http://faada.org/actualidad-1237-coronavirus-y-animales-de-compania-todo-lo-que-necesitas-saber

https://www.portalveterinaria.com/animales-de-compania/actualidad/33033/esta-infografia-resume-lo-que-los-veterinarios-deben-saber-sobre-las-mascotas-y-el-coronavirus.html

https://etologiacanina.wordpress.com/2020/03/11/el-coronavirus-y-nuestros-perros/

Artículos recomendados